Besplatna pravna pomoć

  1. Informacije o usluzi
  2. Kontakt forma

Tokom 2008. godine organizacija ...IZ KRUGA - VOJVODINA je učestvovala u projektuStvaranje održivog i efektivnog sistema pružanja besplatne pravne pomoći u Republici Srbiji. Projekat je realizovalo Ministarstvo pravde Republike Srbije u saradnji s UNDP-om, a uz finansijsku podršku Agencije za međunarodni razvoj i saradnju Kraljevine Švedske. Organizacija ...IZ KRUGA – VOJVODINA je po završetku projekta, koji se pokazao kao uspešan nastavila da pruža besplatnu pravnu pomoć.

 

Besplatna pravna pomoć podrazumeva:
- pravno savetovanje (pružanje pravnih saveta korisniku/ci telefonom, mejlom ili lično u kancelariji organizacije)
- pisanje podnesaka i
- zastupanje pred državnim i drugim organima.

 

Pravne oblasti pokrivene besplatnom pravnom pomoći su:

- porodično pravo
- krivično pravo
- pravo iz radnih odnosa
- prava iz zapošljavanja
- prava iz penzijskog-invalidskog osiguranja
- prava iz socijalne zaštite
- pravo na imovinu
- pravo na stanovanje
- beneficije na (po) osnovu invaliditeta

Korisnici/e besplatne pravne pomoći mogu biti osobe sa fizičkim, senzornim, mentalnim invaliditetom i osobe sa autizmom. Neophodno je da korisnik/ca poseduju urednu medicinsku dokumentaciju, rešenje PIO fonda i proceni telesnog oštećenja ili tuđoj nezi.

PRAVNO SAVETOVANJE I PISANJE PODNESAKA

Razgovor s advokaticom može se obaviti sredom od 16 do 19 časova pozivom na telefon 021/447-040, mejlom na  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  ili u kancelariji organizacije, Bulevar vojvode Stepe 67. Pravnica ima obavezu da popuni prijavni upitnik. Podaci iz upitnika koriste se, isključivo, za obradu statističkih podataka i strogo su poverljivi. Bez popunjenog prijavnog upitnika ne može se dobiti ova vrsta podrške.

ZASTUPANJE

Ovu vrstu podrške mogu dobiti korisnici/e koji/e su se prethodno javili u organizaciju i ispunjavaju sledeće kriterijume:
- da korisnik/ca nema angažovanog/u advokata/cu po istom predmetu,
- da predmet nije već započet,
- da korisnik/ca nema ekonomskih mogućnosti da plati advokata,
- da pravni problem ne može da se drugačije reši tj. da su iscrpljene sve mogućnosti,
- da predmet može da se završi u nekom primerenom roku i
- da je realno moguće predmet rešiti pozitivnim ishodom.

Odluku o tome ko može biti zastupan pred državnim i drugim organima donose pravnik/ica, advokatica i predsednica organizacije.

Na prvi razgovor sa advokaticom neophodno je poneti:
- rešenje o tuđoj nezi i pomoći, telesno oštećenje ili kopiju medicinske dokumentacije kojom se dokazuje stepen i vrsta navedenog invaliditeta,
- kopija lične karte i
- propratna dokumentacija u zavisnosti od predmeta za koji se traži pravna pomoć ili zastupanje.

Kada se donese odluka o zastupanju korisnik/ca dostavlja i dokaz o primanjima za poslednji mesec.

Besplatnu pravnu pomoć za organizaciju pruža advokatica Branislava Mijić.

Unesite Vaše ime i prezime
Unesite Vašu email adresu
Ako želite, možete uneti naslov Vaše poruke
Unesite Vašu poruku
Unesite odgovor na gornje pitanje
 

* Sva polja su obavezna